Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te be­wa­ren en uit te prin­ten.


Voorts is het toegestaan om de teksten te repro­duceren en te ver­sprei­den voor niet-com­merciële (privé) doel­ein­den, onder de vol­gen­de voor­waar­den:


  1. Bij reproductie en verspreiding mag de inhoud hiervan niet gewijzigd worden
  2. Deze copyrightverklaring wordt toegevoegd.
  3. Het is niet toegestaan om beeldelementen van deze website te repro­du­ce­ren of te ver­sprei­den zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lijke toe­stem­ming van de ei­ge­naar van deze web­site.Op deze website en andere websites en services van Sonnection B.V. is onze privacy policy van toepassing.

Copyright 2009-2015

 

Sonnection B.V.
Nieuwla
ndseweg 44,
3824 XT Amersfoort

Alle rechten voorbehouden.